Nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa Bình Dương

Trang chủ » Nhà máy ép viên » Nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa Bình Dương

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VIÊN NÉN MÙN CƯA Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG

Với nhiều xưởng gỗ lớn, nằm giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh. Tận dụng những phế phẩm từ mùn cưa, nên có rất nhiều nhà máy sản xuất viên nén khu vực này. Công ty Hatech cung cấp rất nhiều máy trong khu vực này