Phương châm và định hướng phát triển

Trang chủ » Phương châm và định hướng phát triển
  1. Phương châm hoạt động.

Chính xác và hiệu quả là phương châm hoạt động của Hatech Energy Corp., Luôn luôn làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng với sự chính xác và hiệu quả trong công việc. Công ty Hatech  cam kết với khách hàng về tính trung thực, sự minh bạch và sự cẩn trọng cao nhất trong mọi hoạt động nghiệp vụ của mình.

  1. Định hướng phát triển.

Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong xu thế mới, xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, trong điều kiện đất nước vừa gia nhập WTO, xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt, Công ty đã xác định định hướng phát triển theo chiều sâu, đầu tư về chất xám và công nghệ phù hợp với tình hình sử dụng và tiêu thụ năng lượng các nhà máy ở Việt Nam.